Framtidsbyggare.

BDX skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov - allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. Vi jobbar över hela landet med norra Sverige som vår hemmamarknad. Vi är framtidsbyggare.
Group 3 Created with Sketch. BDX Rail AB är ett av norra Sveriges största järnvägsföretag, verksamma inom både drift och underhåll samt nyinvesteringsprojekt.

Om oss

Framtidsbyggare

BDX skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. Vi jobbar över hela landet med norra Sverige som vår hemmamarknad. Koncernen har ca 600 anställda, med 275 kontrakterade medleverantörer som i sin tur har 1900 anställda med totalt 1600 fordon.

Läs mer

Hållbarhet

BDX Code of Conduct

Mänskliga rättigheter – Arbetsrätt – Miljö – Korruption

BDX ska skapa mervärden för sina kunder, medleverantörer, leverantörer och medarbetare och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. För att uppnå detta krävs en sund och god ekonomisk lönsamhet, hänsynstagande till miljön och socialt engagemang. BDX arbetar aktivt och proaktivt för en god affärsetik och strävar efter långsiktiga och ömsesidiga relationer.

Läs mer här
Group 3 Created with Sketch. Alla medarbetare, oberoende av kön, ålder, sexuell läggning, etnisk bakgrund eller utbildning ska trivas inom BDX.