Våra avtryck.

Miljöpolicy

Aktivt miljöarbete

BDX ska genom aktivt miljöarbete verka för att minimera  miljöbelastningen, arbeta med ständiga miljöförbättringar och följa de miljölagar som berör verksamheten.

Policyn innebär följande:

 • Vi ska alltid förebygga miljöföroreningar.
 • Vårt miljöarbete ska ta hänsyn till de fastställda regionala miljömålen.
 • Våra medarbetare, medleverantörer och deras förare utbildas i verksamhetsrelaterad miljökunskap så att de därmed stimuleras till aktiva miljöinsatser.
 • Vi ska mäta våra mest betydande miljöbelastningar.
 • Vi strävar efter maskin- och transportlösningar som är skonsamma mot miljön.
 • Vid investering i fordon ska bästa möjliga miljöklass prioriteras.
 • Kretsloppstänkandet ska eftersträvas.
 • Vi ska sträva efter att hushålla med energitillgångar.
 • Vi ska uppfylla alla tillämpliga miljölagar och andra miljökrav som berör vår verksamhet.
 • Vi ska ställa miljökrav på medleverantörerna och leverantörer av varor och tjänster samt vid uthyrning av lokaler.
 • Vi ska ha beredskap för miljönödlägen.
 • Miljöpolicyns lämplighet utvärderas vid ledningens genomgångar.
 • Vi ska göra vår miljöpolicy förstådd bland våra medarbetare, medleverantörer och fordonsförare samt känd bland våra kunder, leverantörer och andra intressenter.

Hållbarhet och Socialt ansvarstagande

BDX Policy för Hållbarhet och Socialt ansvarstagande

BDX ska aktivt och proaktivt verka för att bidra till ett hållbart
samhälle ur ett miljömässigt, etiskt och socialt perspektiv.

Policyn innebär följande:

 • Vi ska alltid stödja försiktighetsprincipen vad det gäller miljörisker.
 • Vi ska ta initiativ för att främja miljömässigt ansvarstagande.
 • Vi ska uppmuntra utveckling och spridning av miljömässig teknik.
 • Vi ska bidra till avskaffande av diskriminering vid anställning och yrkesutövning.
 • Vi ska motarbeta alla former av korruption.
 • Vi ska motarbeta utpressning samt mottagande och givande av mutor.
 • Vi ska stödja och respektera mänskliga rättigheter.
 • Vi ska ta avstånd ifrån alla former av tvångs- eller barnarbete.

Vi ska göra vår policy för hållbarhet och socialt ansvarstagande förstådd bland våra medarbetare, BDX-medleverantörer och fordonsförare samt känd bland våra kunder, leverantörer och andra intressenter.

Varumärke

Mer än gröna lastbilar

Kommunikation handlar om tydlighet. Om vi är otydliga i våra kontakter med våra kunder och blivande kunder, är risken stor att vi blir missförstådda eller förbisedda.

Vårt mål är att vara ett förstahandsval för våra kunder när det gäller våra produkter och tjänster. Det innebär att våra presumtiva kunder ska ha kännedom om BDX och vi ska alltid finnas med som ett alternativ.

Därför är det viktigt att alla kommunicerar samma sak och att vi utåt ser likadana ut. Vårt grafiska profilprogram visar hur BDX på ett konsekvent sätt ska exponeras – med rätt logotyp, rätt färger och rätt teckensnitt. Vår visuella profil, som i grunden bygger på den grafiska profilen, visar hur våra bilar och maskiner ska se ut på arbetsplatserna och på vägarna. Gröna lastbilar och (oftast) gula entreprenadmaskiner försedda med BDX-märken, takskylt och fordonsnummer. Tillsammans med ett positivt uppträdande från förarens sida ger detta BDX bästa tänkbara reklam.

Har du frågor eller funderingar på hur det grafiska profilprogrammet ska användas, kontakta Fredrik Palmquist på 0920-26 26 21 eller fredrik.palmquist@bdx.se

Här kan du ladda ner vår grafiska profil och vår logotyp:

Ljusgrön
Färgkoden NCS1070G 50Y (BDX ljusgröna färg).
När BDX Medleverantörer köper Scania används färgkod 1396349 respektive färgkod 91428 för Volvo. Vid Volkswagen används färgkod L65K.

Mörkgrön
BDX mörkgröna färg, färgkod NCS 6040G används vid manuell målning och rollning på ex. flaklemmar etc. För Volkswagen är färgkoden L61B