Drift och underhåll.

Drift- och underhåll

Norra Malmbanan

Drifts- och underhållsavtal för järnvägssträckorna Riksgränsen-Murjek samt Kiruna-Svappavaara, en sträcka på sammanlagt 350 km.

På sträckorna är det en intensiv trafik med framför allt malmtransporter som är beroende av en välfungerande järnväg dygnet runt. Detta tillsammans med ett ansträngande klimat gör att det är ett av de mest utmanade drift- och underhållsuppdragen i Sverige.

I uppdraget ingår det att utföra besiktningar, förebyggande och avhjälpande underhåll samt vintertjänster. Åtagandet gäller dygnet runt årets alla dagar, vilket ställer stora krav på organisationen.

Drifts- och underhållsavtalet trädde i kraft i oktober 2021 och löper över fem år med möjlighet till förlängning med ytterligare två år.

Drift- och underhåll

Södra Malmbanan

Drifts- och underhållsavtal för järnvägssträckorna Luleå-Murjek, samt Haparandabanan (Boden-Haparanda), sammanlagt en sträcka om närmare 300 km.

På sträckorna är det en intensiv trafik med framför allt malmtransporter som är beroende av en välfungerande järnväg dygnet runt.

I uppdraget ingår det att utföra besiktningar, förebyggande och avhjälpande underhåll samt vintertjänster. Åtagandet gäller dygnet runt årets alla dagar, vilket ställer stora krav på organisationen.

Drifts- och underhållsavtalet trädde i kraft i oktober 2017.

Drift- och underhåll

Snöröjning

Inom BDX Rail har vi både kunskap och materiella resurser för att hantera snöröjning av spårområden. Målet är att järnvägen aldrig ska stå stilla.

Drift- och underhåll

Reparationer / Felavhjälpning

Vi åtgärdar

  • Fel på signalanläggningar
  • Rälsbrott
  • Rivna kontaktledningar
  • Djurpåkörningar
  • Periodiskt underhåll

Vi utför även besiktningar för att ta fram handlingsplaner innan akuta fel uppstår.