Ekonomi.

2020

2020
Omsättning i koncernen (mnkr)
4 554
Resultat efter finansiella poster (mnkr)
71
Balansomslutning (mnkr)
1 427 898
Antal anställda
564
Soliditet
39 %
Avkastning på totalt kapital
5,1 %
Avkastning på eget kapital
12,7 %

2019

2019
Omsättning i koncernen (mnkr)
4 382
Resultat efter finansiella poster (mnkr)
91,6
Balansomslutning (mnkr)
1 439
Antal anställda
613
Soliditet
37%
Avkastning på totalt kapital
6,6%
Avkastning på eget kapital
17%

2018

2018
Omsättning i koncernen (mnkr)
4 214
Resultat efter finansiella poster (mnkr)
113,5
Balansomslutning (mnkr)
1 361
Antal anställda
559
Soliditet
35%
Avkastning på totalt kapital
9%
Avkastning på eget kapital
24%

2017

2017
Omsättning i koncernen (mnkr)
3 531
Resultat efter finansiella poster (mnkr)
68,5
Balansomslutning (mnkr)
1 328
Antal anställda
489
Soliditet
35 %
Avkastning på totalt kapital
5,2 %
Avkastning på eget kapital
17 %

2016

2016
Omsättning i koncernen (mnkr)
2 885
Resultat efter finansiella poster (mnkr)
21
Balansomslutning (mnkr)
916
Antal anställda
468
Soliditet
38,9 %
Avkastning på totalt kapital
2,6
Avkastning på eget kapital
6,0

2015

2015
Omsättning i koncernen (mnkr)
2 846
Resultat efter finansiella poster (mnkr)
-20
Balansomslutning (mnkr)
874
Antal anställda
504
Soliditet
39,8 %
Avkastning på totalt kapital
neg
Avkastning på eget kapital
neg

2014

2014
Omsättning i koncernen (mnkr)
2 654
Resultat efter finansiella poster (mnkr)
20
Balansomslutning (mnkr)
907
Antal anställda
439
Soliditet
41%
Avkastning på totalt kapital
2,70%
Avkastning på eget kapital
5,60%

2013

2013
Omsättning i koncernen (mnkr)
2 646
Resultat efter finansiella poster (mnkr)
30
Balansomslutning (mnkr)
1 032
Antal anställda
345
Soliditet
35%
Avkastning på totalt kapital
3,40%
Avkastning på eget kapital
8,30%

2012

2012
Omsättning i koncernen (mnkr)
2 739
Resultat efter finansiella poster (mnkr)
81
Balansomslutning (mnkr)
917
Antal anställda
265
Soliditet
37,60%
Avkastning på totalt kapital
9,10%
Avkastning på eget kapital
24,10%

2011

2011
Omsättning i koncernen (mnkr)
2 606
Resultat efter finansiella poster (mnkr)
74
Balansomslutning (mnkr)
779
Antal anställda
246
Soliditet
38,30%
Avkastning på totalt kapital
9,80%
Avkastning på eget kapital
25,80%

2010

2010
Omsättning i koncernen (mnkr)
2 302
Resultat efter finansiella poster (mnkr)
60
Balansomslutning (mnkr)
713
Antal anställda
226
Soliditet
35,90%
Avkastning på totalt kapital
8,70%
Avkastning på eget kapital
24,50%

2009

2009
Omsättning i koncernen (mnkr)
1 911
Resultat efter finansiella poster (mnkr)
42
Balansomslutning (mnkr)
600
Antal anställda
195
Soliditet
36,60%
Avkastning på totalt kapital
7,20%
Avkastning på eget kapital
19,80%

2008

2008
Omsättning i koncernen (mnkr)
2 132
Resultat efter finansiella poster (mnkr)
40
Balansomslutning (mnkr)
524
Antal anställda
173
Soliditet
35,20%
Avkastning på totalt kapital
8,30%
Avkastning på eget kapital
23,70%

2007

2007
Omsättning i koncernen (mnkr)
1 597
Resultat efter finansiella poster (mnkr)
30
Balansomslutning (mnkr)
383
Antal anställda
119
Soliditet
42,50%
Avkastning på totalt kapital
8,30%
Avkastning på eget kapital
19,60%

2006

2006
Omsättning i koncernen (mnkr)
1 409
Resultat efter finansiella poster (mnkr)
21
Balansomslutning (mnkr)
403
Antal anställda
114
Soliditet
36%
Avkastning på totalt kapital
5,60%
Avkastning på eget kapital
15,30%

2005

2005
Omsättning i koncernen (mnkr)
1 326
Resultat efter finansiella poster (mnkr)
17
Balansomslutning (mnkr)
374
Antal anställda
114
Soliditet
36%
Avkastning på totalt kapital
4,90%
Avkastning på eget kapital
13,50%

2004

2004
Omsättning i koncernen (mnkr)
1 166
Resultat efter finansiella poster (mnkr)
10
Balansomslutning (mnkr)
324
Antal anställda
121
Soliditet
36%
Avkastning på eget kapital
3,40%
Avkastning på totalt kapital
8,90%

2003

2003
Omsättning i koncernen (mnkr)
1 167
Resultat efter finansiella poster (mnkr)
23
Balansomslutning (mnkr)
297
Antal anställda
130
Soliditet
40,50%
Avkastning på totalt kapital
8,40%
Avkastning på eget kapital
18,30%